0 הצבעות
9 צפיות
נשאל בקטגוריית כללי על ידי
באיזה יום נברא האדם?

תשובה 1 לשאלה

0 הצבעות
תשובה התקבלה על ידי

האדם נברא ביום השישי.

כז ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם:

כח ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרמשת על הארץ:

כט ויאמר אלהים הנה נתתי לכם את כל עשב זרע זרע אשר על פני כל הארץ ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זרע זרע לכם יהיה לאכלה:

ל ולכל חית הארץ ולכל עוף השמים ולכל רומש על הארץ אשר בו נפש חיה את כל ירק עשב לאכלה ויהי כן:

לא וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי בקר יום הששי:

*ספר בראשית פרק א.

שאלות קשורות

0 הצבעות
1 תשובה 41 צפיות
נשאל 13 דצמבר, 2016 בקטגוריית כללי על ידי אלמוני
0 הצבעות
1 תשובה 8 צפיות
נשאל 2 דצמבר, 2016 בקטגוריית כללי על ידי אלמוני
0 הצבעות
1 תשובה 8 צפיות
נשאל 2 דצמבר, 2016 בקטגוריית כללי על ידי אלמוני
0 הצבעות
1 תשובה 13 צפיות
נשאל 27 נובמבר, 2016 בקטגוריית כללי על ידי אלמוני
0 הצבעות
1 תשובה 9 צפיות
נשאל 4 נובמבר, 2016 בקטגוריית כללי על ידי אלמוני
...