admin

חבר במשך: שנה 1 (מאז 23 יולי, 2016)
סוג: אדמין/ת
הרשאות נוספות: שינוי קטגוריה של שאלה
עריכת שאלה
עריכת תשובה
עריכת תגובה
עריכות פוסטים שקטה
סגירת שאלה
בחרת התשובה הטובה ביותר לשאלה
צפייה ב IP של כותב הודעות אנונימיות
צפייה במי שהצביע או עולה דגל בפוסטים
אישור או דחייה פוסטים
הסתרה או הצגה של פוסטים
מחיקת פוסטים מוסתרים
צפייה בדף משתמשים חדשים
צפייה בדף משתמשים מיוחדים
שם מלא:
מקום:
אתר: tshuva2sheela.com
אודות:

הפעילות של המשתמש admin

ניקוד: 68 נקודות (מדורג #1)
שאלות: 8
תשובות: 6
תגובות: 2
הוצבע על: 12 שאלות, 16 תשובות
חילק: 26 הצבעות למעלה, 2 הצבעות למטה
קיבל: 0 הצבעות למעלה, 0 הצבעות למטה

הקיר של admin

נא, התחבר או הירשם בכדי לכתוב על קיר זה.
...